- Circulair betonakkoord Vlaanderen -

Wat willen we bereiken? 

Op het einde van de projectduur van 2 jaar onderschrijven de deelnemers de ambities van het uitgewerkte pad in een Vlaams betonakkoord.


Het is technisch mogelijk om gerecycleerd granulaat in nieuw beton te gebruiken, alternatieve bindmiddelen geraken marktklaar en er is potentieel voldoende aanbod aan hoogwaardige secundaire grondstoffen. Ondanks de stijgende vraag naar "circulair beton" en het toenemend aantal bedrijven die innovatief 'groen' beton aanbieden, blijft de grote golf van circulaire betonprojecten uit. Projectambities verwateren of kampen met praktische problemen en de pilootprojecten blijken niet zomaar op te schalen. Het gebruik van circulair beton is geen evidentie en de keten is niet optimaal georganiseerd.

Daarom zet het huidige partnerschap in op een "top-down" systemische aanpak, waarbij wordt gemikt op een breed engagement op Vlaamse schaal van alle relevante partijen (beleidsmakers, opdrachtgevers - publiek en privaat, ontwerpers, bouwbedrijven, producenten - prefab beton/stortbeton, slopers, recyclagebedrijven en brekers). Naar analogie met het Nederlandse Betonakkoord zetten we een gezamenlijk ambitieus pad richting de toekomst uit.

In co-creatie met alle stakeholders formuleren we antwoorden op de belangrijkste systeemknelpunten: integratie van duurzame oplossingen in aanbestedingen, gebrek aan vertrouwen en goede ketenwerking, tekort aan hoogwaardige granulaten. We werken ook instrumenten uit om dit engagement te vertalen in concrete resultaten op technisch (typebestekteksten voor sloop en betonwerken, nieuwe marktvormen) en beleidsvlak (incentives, verplichtingen, sturen materiaalstromen).

Project 'Circulair Beton'

  • Het project kadert binnen Vlaanderen Circulair en de gerichte call circulaire bouweconomie 2020
  • Het project wordt gedragen door de projectpartners Fedbeton, CASO, FPRG, WTCB, GBV en de Vlaamse Confederatie Bouw.  
  • Looptijd: 18/12/2020 - 17/12/2022