— ENGAGEMENTSVERKLARING -

Ondergetekende vertegenwoordiger van zijn/haar organisatie ( overheidsinstelling, bedrijf, ...) verklaart als deelnemende partij dit Betonakkoord te ondertekenen en als dusdanig zich in te spannen om, vanuit de rol en plaats van de organisatie in de bouw- en betonketen, maximaal bij te dragen aan het realiseren van de gemeenschappelijke doelstellingen opgenomen in dit akkoord en waarop de organisatie invloed heeft.

De ondertekenende partijen leggen met dit akkoord hun betrokkenheid vast bij de ambities en doelstellingen, de werkpaden en acties, en engageren zich ten volle om deze te implementeren.

De partijen verbinden zich ertoe dat in hun werken en/of activiteiten waarin beton een rol speelt de aspecten uit dit Betonakkoord mee in overweging worden genomen.