Actueel

Stand van zaken en bijdrage van de Belgische Cementindustrie. Welke zijn de initiatieven op het terrein? Zullen de doelstellingen voor 2030 en 2050 gehaald worden? Wat doet de cementindustrie om zijn CO2-voetafdruk te reduceren? Wat is de rol van ondernemers in deze niet eerder geziene transitie? Wordt er nog gebouwd met beton in 2050?

Op 3 oktober ging het eerste Kennis- en netwerkevent van het Living Lab Circulair Beton door. Dit event bracht verschillende stakeholders dichter bij elkaar, stap 1 naar het dichten van de kloof tussen vraag en aanbod van circulair beton.

Op vrijdag 16 juni ondertekenden Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Gent het Vlaamse Betonakkoord. Het is een ambitietekst om samen werk te maken van meer circulair en groen beton. Met de ondertekening van het akkoord engageren de Provincie en Stad Gent zich om een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie op te nemen in de transitie.

Het eerste Vlaamse Betonakkoord is klaar. Het zet de bakens uit voor een betonproductie en gebruik die milieuvriendelijker zijn. Bij de ondertekenaars talrijke leden van Embuild. Maar het akkoord is nog steeds op zoek naar aannemers en bouwbedrijven die zich willen engageren.

Het voornemen van de stad om de engagementen zoals in het Vlaams Betonakkoord opgenomen te volgen, passeerde afgelopen maandag op de Mechelse gemeenteraad en is ondertussen ondertekend. Met dit engagement wil de stad het hoge grondstoffengebruik dat met het gebruik van beton en de CO2-uitstoot, die met de productie ervan samenhangt, naar beneden...

Gisteren, 6 december 2022 werd het Betonakkoord officieel voorgesteld tijdens de Actiedag van de Green Deal Circulair Bouwen in Brugge. Die actiedag is een initiatief van de Vlaamse overheid en Embuild Vlaanderen. Het eerste Vlaamse Betonakkoord werd er gelanceerd door de initiatiefnemers Groen Beton Vert, Buildwise, Vereniging van sloop-,...

Op 21 november 2022 organiseerden de partners van het Circular Concrete Center in Veurne de themadag Circulair Beton. Deze themadag maakte aannemers, architecten en alle bouwprofessionals duidelijk wat de verschillende (toepassings)mogelijkheden van circulair beton zijn.