Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Gent ondertekenen Vlaamse Betonakkoord

16-06-2023

Op vrijdag 16 juni ondertekenden Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Gent het Vlaamse Betonakkoord. Het is een ambitietekst om samen werk te maken van meer circulair en groen beton. Met de ondertekening van het akkoord engageren de Provincie en Stad Gent zich om een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie op te nemen in de transitie.

Persbericht Provincie Oost-Vlaanderen